Frekvenser

Frekvenser

Frekvenser

 144,800   - APRS frekvens

 145,700   - Kisa rpt - Länkstation

 145,7625 - Gåskullen rpt - Länkstation

 145,450   - 2m direktfrekvens

 434,450   -  70cm direktfrekvens